Kontrola tisku

Typ Revision

Umožňuje během probíhajícího procesu kontrolovat kvalitu tisku. Zaznamenává obraz k analýze kvalitativních parametrů. 

Aby byla zmetkovost co nejmenší, musí se kontrolovat následující důležité parametry:

  • Nastavení tisku musí být přesné a precizní, to znamená, že barvy musí mít správné pokrytí. 
  • Inkoust by měl být homogenní a rovnoměrně nanesený.
  • Hustota i tón barvy musí zůstat konstantní během celého procesu tisku.

Možnost kontroly těchto parametrů v reálném čase má následující výhody: 

  • Snížení zmetkovosti
  • Zvýšení kvality tisku
  • Zvýšuje se jistota tisku. Vzhledem k možnosti nepřetržité kontroly jsou rizika nižší, takže tisk může probíhat vyšší rychlostí.
  • Kratší časy nastavení jsou důležité zejména pro menší tiskové úlohy.

Všechny tyto výhody zvyšují produktivitu a kvalitu konečného produktu a minimalizují dobu návratnosti investice do Revision..

 

Poptávka na produkt