Magnetopráškové - ELEFLEX

Série Eleflex

Tato magnetická prášková brzda sjednocuje klidný chod kapalinové spojky s brzdící stabilitou pevné frikční spojky. Krouticí moment je přenášen suchým speciálně legovaným magnetickým práškem. 

Spojka podporuje stejnoměrný pohyb (v rámci své empirické kapacity odvodu tepla) u přesného a stabilního krouticího momentu, který je daný úrovní vstupního elektrického napětí. Prokluz mezi vstupem a výstupem není pro přenos krouticího momentu žádoucí.

Pokud krouticí moment náboje, který jednotku řídí, nepřekročí hodnotu krouticího momentu, vznikne absolutně synchronní blokace. V jiném případě, kdy krouticí moment náboje řízený krouticí moment překročí, dojde při předtím zadané hodnotě k velmi jemnému prokluzu.

Pro každé možné použití je třecí koeficient, ať už statický nebo dynamický, stejný. Mimo to je krouticí moment na výstupu nezávislý na rychlosti, jakož i rychlosti prokluzu.

Zvýšením teploty na povrchu brzdy není výkon magnetického prášku ovlivněn a brzda/spojka si stále ponechává schopnost proporcionálně přenášet krouticí moment k velikosti napětí. Zde je nutno poznamenat, že použití suchého prášku místo prášku v tekuté suspenzi stejnoměrnost a preciznost kontroly krouticího momentu značně zvyšuje.

Spojka/brzda je sestavena zjednodušeně řečeno ze dvou dílů a to ze statoru a rotoru, které jsou odděleny meziprostorem. V meziprostoru je umístěn železný magnetický prášek, který se aktivuje působením napětí v cívce.

B - brzda C - spojka B.20 B.53 B.55 B.121 C.121 B.351 C.351 B.651 C.651 B.1201 C.1201 B.1701 C.1701 B.2500 C.2500 B.5000 C.500
max.kroutící moment Nm 2 5 5 12 35 65 120 170 250 500
zbytkový kroutící moment Nm 0,04 0,3 0,04 0,06 0,2 0,4 0,5 0,5 3 6
odběr proudu A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
odpor Ohm 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
napájení V 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Provozní vlastnosti

Krouticí moment, který je přenášen magnetickou spojkou/brzdou, je proporcionální k 
proudovému poli a je prakticky u všech modelů nekonečně variabilní mezi
maximální nominální hodnotou až k nule.

 

Křivka krouticího momentu/napětí může kolísat v rozmezí 5 % podle toho, zda proud
stoupá nebo klesá. Toto lze vysvětlit magnetickou hysterezí.

Ve všech oblastech použití je krouticí moment neodvislý od rychlosti, lhostejno, zda dochází k
prokluzu nebo nikoliv. V rozsahu doporučených otáček (50 až 3000 /min.) lze počítat s přesností 5 %.

„Prázdný“ krouticí moment, který lze přičíst zbytkovému magnetizmu a vlivu tření ložisek a 

těsnění, představuje u všech brzd/spojek méně než 1 % nominální hodnoty krouticího momentu.

Dobu reakce na krouticí moment vyplývá ze vztahu indukce a odporu magnetického pole cívky plus magnetického zpoždění (způsobené napěťovou ztrátou).

 

Poznámka

uspokojivý provoz brzdy/spojky lze zaručit pouze u brzd/spojek montovaných ve vertikální poloze.

Magnetickým polem se částice prášku sloučí a navážou spojení mezi statorem a rotorem. Je-li magnetické pole deaktivováno, magnetické částice jsou tlačeny odstředivou silou proti vnější stěně statoru.

 Proudové regulační karty pro magnetopráškové brzdy a spojky

Prospekt

Poptávka na produkt